پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 973 KB

تعداد صفحات : 109

بازدیدها : 533

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پژوهش آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

در این تحقیق یک رویکرد جدید برای بدست آوردن عدد اولویت ریسک با استفاده از روشهای فازی بیان گردیدو سه روش برای این کار ارایه شد

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

فهرست مطالب:

1-مقدمه..................................................................................................6

1-1سیری در نگرش به کیفیت.......................................................................................................................7

.1-2مدیریت کیفیت جامع..............................................................................................................................8

1-3نگرش تولید بی نقص................................................................................................................................9

1-4استاندارد های نظام کیفیت....................................................................................................................10.

13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

...........................................................................................................................13FMEAمعنی و مفهوم1-2

....................................................................................................................................14FMEAتاریخچه2-2

........................................................................................................................................14FMEA2-3هدف

......................................................................................................................................15 FMEA2-4ویژگی

5-2كاربرد FMEA......................................................................................................................................16

2-6تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول...................................................................................................16

7-2مراحل تهیه FMEA ...........................................................................................................................17

8-2فواید اجرای FMEA ................... ......................................................................................................18

).................................19System-FMEA كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( 3

تعریف سیستم.......................................................................................................................................20 1-3

2-3تعریف System-FMEA...................................................................................................................20

3-3خروجی System-FMEA...................................................................................................................21

3-4فواید اجرای System-FMEA..........................................................................................................21

3-5نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملكرد .......................................................................22

3-6حالات بالقوه خرابی ..............................................................................................................................22

3-7آثار بالقوه خرابی ..................................................................................................................................22

3-8شدت.....................................................................................................................................................22

3-9علل بالقوه خرابی .................................................................................................................................23

3-10وقوع ....................................................................................................................................................24

3-11كنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) ....................................................................................26

3-12رتبه تشخیص......................................................................................................................................26

3-13محاسبه RPN.....................................................................................................................................26

3-14اقدامات پیشنهادی............................................................................................................................ 27

3-15تجدید نظر در RPN .........................................................................................................................28

 

29………….(Design-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول4

4-1مبنا و هدف از تهیه FMEA ..............................................................................................................30

4-2تعریف حالات بالقوه خرابی .................................................................................................................31

4-3تعریف DFMEA................................................................................................................................31

4-4كاربردهای DFMEA ........................................................................................................................32

4-5فواید استفاده از DFMEA...............................................................................................................32.

4-6مشتری در DFMEA.........................................................................................................................32

4-7نقطه شروع كار...................................................................................................................................33

4-8آثار بالقوه حالات خرابی ....................................................................................................................34

4-9شدت (Severity) .............................................................................................................................35

4-10كلاسه بندی........................................................................................................................................35

4-11علل بالقوه خرابی .............................................................................................................................37

4-12وقوع .................................................................................................................................................38

4-13كنترلهای جاری در طراحی..............................................................................................................39

4-14تشخیص.............................................................................................................................................41

4-15نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) ................................................................................................42

4-16اقدامات پیشنهادی...........................................................................................................................43

17-4نتایج اقدامات انجام شده..................................................................................................................44

خلاصه.........................................................................................................................................................45

46  ............................. (Process-FMAE)كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید5

1-5چرا از Process FMEA استفاده می كنیم؟.....................................................................................47

2-5حالت خرابی در فرآیند.......................................................................................................................47

3-5تعریف Process FMEA..................................................................................................................47

4-5كاربردهای PFMEA .........................................................................................................................47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو..........................................................................................................48

5-5فواید بالقوه اجرای PFMEA ...........................................................................................................48

6-5تیم PFMEA ....................................................................................................................................49

7-5نقطه شروع كار....................................................................................................................................49

8-5مراحل طراحی PFMEA ..................................................................................................................49

5-9آثار بالقوه خرابی .................................................................................................................................50

5-10شدت ...................................................................................................................................................51

5-11كلاسه بندی.........................................................................................................................................55

5-12علل بالقوه خرابی................................................................................................................................55

5-13رتبه وقوع............................................................................................................................................56

5-14كنترلهای جاری فرآیند  .....................................................................................................................57          

 

5-15رتبه تشخیص (Detection) ...........................................................................................................58

5-16محاسبه نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) ...................................................................................59

5-17اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) ..........................................................60

5-18مسئول و زمان اقدام پیشنهادی .......................................................................................................61

خلاصه: .......................................................................................................................................................62

63 ........... (Machinery-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید

6-1تعریف MFMEA ...............................................................................................................................64

6-2فواید اجرای MFMEA ..................................................................................................................... 64

6-3تشریح مفاهیم ستون های یك فرم MFMEA.................................................................................65

6-3-1نام زیر سیستم و تشریح عملكرد...................................................................................................65

6-3-2حالات خرابی در ماشین..................................................................................................................66

6-4اثر خرابی در ماشین .............................................................................................................................66

6-5شدت ....................................................................................................................................................66

6-7وقوع حالت خرابی ..............................................................................................................................68

6-8كنترل  های طراحی/كنترل های ماشین ............................................................................................68

6-9تشخیص.................................................................................................................................................69

6-10نمره ریسك پذیری خرابی RPN.......................................................................................................69

6-11اقدامات اصلاحی پیشنهادی................................................................................................................69

.........................................72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی

7-1تعریف Service-FMEA.....................................................................................................................73

7-2اهداف اجرای Service-FMEA..........................................................................................................74

..................................................................................74.Service-FMEA3تشخیص ستونهای یك فرم-7

7-4شرح عملكرد (وظیفه) خدمت..............................................................................................................74

7-5حالات خرابی بالقوه ..............................................................................................................................75

7-6آثار بالقوه خرابی ..................................................................................................................................75

7-7مشخصه های بحرانی............................................................................................................................76

8-7شدت ....................................................................................................................................................76

9-7علل بالقوه خرابی .................................................................................................................................78

10-7وقوع.....................................................................................................................................................78

7-11روشهای كنترل (تشخیص) .................................................................................................................79

7-12رتبه تشخیص .......................................................................................................................................81

7-13نمره ریسك پذیری (RPN) ..............................................................................................................82

-714اقدامات پیشنهادی.............................................................................................................................83

-715تاریخ تكمیل و مسئول اجرا...............................................................................................................83

-716ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: ...........................................................................................................83

17-7تجدید نظر در RPN...........................................................................................................................84

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق بررسی استراتژی های توسعه صنعت روغن نباتی

مقاله مدیریت منابع انسانی، مدیریت زیست محیطی و عملکرد سازمان

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام